پوشک شب یکتاپلاس

در دو مدل ساده و طرحدار تولید می شود.

شب ساده

از پارچه های با کیفیت و زمینه ساده در رنگ های مختلف تولید می شود

شب طرحدار

مدلهای طرحدار از پارچه های با کیفیت و چاپ های دیجیتال خیلی زیبا تولید می شود.

کد طرح

پوشک هایی که با کد 3 شروع می شوند مدل شب هستند که دو رقم اخر کد رنگ جدول بالا می باشد. مثلا3010 پوشک شب کد طرح 10 می باشد.