شورت آموزشی کودک
🌈قسمت بیرونی این محصول پارچه عایق
🌈قسمت داخلیش لطیف و با جذب عالی
🌈ران و کمر محصول کشی
✨دیدین میخواین به بچه ها دستشویی رفتن یاد بدین
✨اگه مدام پوشکش کنید که هیچ وقت دستشویی رفتن یاد نمیگیره
✨اگه ی شورت نخی و معمولی تنش کنید تا مدت ها باید شاهد نجس شدن فرش و وسایل باشید
پس نیاز به یک شورت مخصوص دارید که عین پوشک نباشه اما بلافاصله هم بعد کثیف شدن پس نده 🙂