انواع شورت آموزشی

شورت آموزشی یکتا در دو مدل ساده و طرحدار تولید می شود.

آموزشی ساده

در رنگهای ساده مخصوصا سفید تولید می شود.

آموزشی طرحدار

در طرح های مختلفی تولید می شود.